پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

مطالعه مهندسی ارزش اسکله های توسعه اول بندر امیرآباد

برگشت به صفحه قبل

پیرو انجام مطالعات طرح جامع بنادر،‌(بخش بندر امیرآباد) و پیش‌بینی ترافیک بندر تا سال 1394، سازمان بنادر اقدام به ساخت اسکله‌های مرحله اول توسعه نموده است. با اجرای این طرح تعداد4 پست اسکله چند منظوره و همچنین یک پست اسکله خدماتی به اسکله‌های موجود بندر افزوده می‌شود.
1        مشخصات بندر امیر‌آباد
بندر امیر‌آباد یکی از بنادر جدید کشور است که در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر قرار گرفته است و نقش مهمی را از لحاظ خطوط ارتباطی حمل و نقل چند وجهی و همچنین کریدورشمال و جنوب دارا می‌باشد. نزدیکی نسبی به مراکز جمعیتی و بازار مصرف و شبکه ریلی که با اتصال به سرزمین ایران تا مرزهای ورودی در بندر‌عباس (خلیج فارس) تا کشورهای حوزه دریای خزر وجود دارد از قابلیت‌های بالقوه توسعه آتی بندر به حساب می‌آید.
منطقه ویژه اقتصادی مجتمع بندر خزر در سال 1379 در زمینی به مساحت60 هکتار تاسیس شد. بندر امیر‌آباد از تاریخ 80.2 با یک پست اسکله رسماً شروع به فعالیت کرد.
 
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 1- 1 نمایش موقعیت جغرافیایی بندر امیرآباد
امیر‌آباد تنها بندر در شمال کشور است که به شبکه ریلی متصل بوده و از پس‌کرانه‌های بالقوه و بالفعل توانمندی برخوردار است.
جدول 1-1 فاصله بندر امیر‌آباد تا کشورهای حاشیه دریای خزر
نام بندر
کشور
فاصله-مایل
بندر کراس نواسک
ترکمنستان
379
بندر آستارا خان
روسیه
1222
بندر ماخاچ قلعه
روسیه
796
بندر باکو
آذربایجان
519
بندر اکتائو
قزاقستان
778
بندر آلاجا
ترکمنستان
295
جدول 1-2 فاصله بندر امیرآباد تا بعضی از شهرها
نام بندر
فاصله Km
بندر نوشهر
196
بندر ترکمن
85
بندر انزلی
417
ساری
55
تهران
330
 
بندر امیر‌آباد در حال حاضر تنها بندر شمال ایران است که به شبکه ریلی کشور متصل است. این بندر از طریق شبکه راه‌آهن سراسری به بندر شهید رجایی و بندر امام‌خمینی در جنوب کشور متصل شده است.
فاصله ریلی این بندر تا بندر شهید رجایی1878 کیلومتر می‌باشد. بندر امیر‌آباد علاوه بر امکان جابجایی کالاهای تخلیه شده در بندر به وسیله شبکه ریلی کشور، دارای اسکله رو–رو مخصوص حمل واگن می‌باشد.
مطالعات انجام شده توسط مهندسان مشاور دریا بندر اولین مطالعات انجام شدهع در مورد تبدیل بخشی از بندر امیر‌آباد از کاربری شیلاتی به کاربری تجاری بوده است.
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 1-2 طرح توسعه مهندسین مشاور دریا بندر
مطالعات مرحله اول طرح منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر‌آباد در دو بخش جداگانه تهیه گردیده است. بخش نخست توسط مهندسین مشاور فراساحل خاورمیانه و بخش دوم توسط مهندسین مشاور هرم‌پی تهیه شده است.
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 1-3 طرح و توسعه مهندسین مشاور هرم پی
2        مبانی مطالعه مهندسی ارزش
2-1           ‌تعریف مسأله/ فرصت
ایجاد پست اسکله در بندر امیر‌آباد با هدف افزایش ضریب بهره‌وری ظرفیت بنادر و حجم عملیات کانتینری، تجهیز و تکمیل و توسعه بندر،‌ افزایش تجارت خارجی، همچنین احداث یک پست اسکله به منظور استفاده شناورهای خدماتی
2-2           اهداف مهندسی ارزش
هدف اساسی در مهندسی ارزش عبارتست از تلاش برای افزایش نسبت تامین نیازهای (Worth) ذینفعان به هزینه‌های (Costs) مترتب، اعم از ساخت، بهره‌برداری، نگهداری و... با استفاده از فعالیتهای سیستماتیک و گروهی مبتنی بر خلاقیت.
به طور کلی اهداف مهندسی ارزش را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
·         استفاده بهتر از منابع مالی
·         کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها
·         شناسایی آن دسته از عملیات اجرایی که احیاناً بیش از ظرفیت طراحی شده باشند.
·         توجه به حفظ فانکشن‌های اصلی در فعالیت‌های کمی و کیفی
·         کاهش هزینه‌های دورة بهره‌برداری
·         کمک به موجه شدن اجرای برخی از اجزاء پروژه
·         جلوگیری از اتلاف منابع برگشت ناپذیر (مانند انرژی)
·         افزایش سهولت اجرای طرح
 
درطرح حاضر اهم اهداف مهندسی ارزش به طور خاص و در چارچوب موارد فوق عبارتنداز:
·         افزایش سهولت و کاهش هزینه‌های اجرا
·         بهینه سازی ابعاد و نوع شمع‌های به کار رفته از طریق بهبود نوع و هندسه اسکله
·         کاهش بارهای وارده به اسکله
 
2-3           انتظارات کارفرما از مطالعات مهندسی ارزش طرح
انتظارات کارفرما از انجام مهندسی ارزش در این طرح به طور عام عبارتنداز:
·         کاهش هزینه‌های اجرا، بهره‌برداری و نگهداری (در طول دوره عمر طرح)
·         افزایش میزان تامین نیازها شامل: کارایی، بهره‌وری، ایمنی
·         کاهش در زمان اجرا از طریق بهبود روش‌های اجرا
·         سازگاری اجرای پروژه با روش EPCF
 
2-4           محدوده مطالعه
محدوده مطالعه بر اساس طرح مبنا که توسط مهندسین مشاور دریا بندر ارائه شده است عبارتست از:
·         انتخاب نوع عرشه
·         انتخاب نوع شمع
·         انتخاب ظرفیت باربری
·         انتخاب کاربری‌ها
·         انتخاب روش‌‌های اجرا
 
2-5           گاوهای مقدس
مطابق تعریف ارائه شده در دستورالعمل‌های مهندسی ارزش صادره از وزارت راه و ترابری- ماورا- گاوهای مقدس و یا موارد غیر قابل تغییر طرح در این پروژه عبارتنداز:
·         عدم تغییر تعداد، نوع و محل پست‌های اسکله
·         عدم تغییر عمق لایروبی
·         عدم تغییر پلان بندر در فازهای توسعه
·         عدم افزایش هزینه اجرای طرح از مبلغ پیشنهادی مشاور (بالحاظ نمودن ضرایب مربوطه)
·         عدم افزایش زمان اجرا از زمان پیش‌بینی شده
 
2-6           معیارهای سنجش عملکرد و ارزیابی ایده‌ها
معیارهای ارزیابی ایده‌های نهایی ناشی از فاز خلاقیت بر اساس محاسبات تشریح شده در فصل سوم تعیین گردیده و ضرایب اهمیت هر یک در جدول ذیل ارائه می‌گردد:
جدول 2-1 معیارهای ارزیابی و ضرایب اهمیت آن‌ها
ردیف
معیار کمی
وزن
1
عرض پل دسترسی
821
2
شعاع حوضچه چرخش
649
3
مساحت پس کرانه
581
4
عرض حوضچه (Basin)
530
5
طول اسکله
530
6
درصد تخریب مصالح اسکله در واحد زمان
518
7
مدت زمان برنامه‌ریزی شده
476
8
آستانه پهلوگیری
451
9
زاویه خط پهلوگیری با راستای ورود به بندر
432
10
ضریب جذب انرژی توسط فندر
392
11
تعداد روش‌های دسترسی به پس کرانه
388
12
مبلغ سرمایه‌گذاری تعیین شده در قرارداد
364
13
میزان نشت مصالح پشت اسکله‌ها
322
14
قابلیت تسهیل بار توسط اسکله و پس کرانه
287
15
قابلیت تحمل بار وارده توسط بولارد
230
16
سطح مورد اشغال در تجهیز کارگاه
209
17
تعداد مهاربندها در هر پست اسکله
207
18
وجود عمق مناسب پای اسکله
203
19
ابعاد فندر
166
20
ریسک آلودگی تجهیزات پیش‌بینی شده در طراحی (هنگام نگهداری و تعمیرات و خرابی احتمالی)
156
21
میزان تغییر مکان اسکله‌ها در هنگام ورود بار
156
22
وجود شیب اسکله و کانالهای زه‌کشی روی اسکله (به منظور هدایت پساب)
144
23
ترافیک ورودی مصالح به بندر
143
24
ضریب اهمیت محل تخلیه
132
25
ضریب اهمیت محل اشغال شده در تجهیز کارگاه
130
26
میانگین حجم رسوب پای اسکله‌ها در سال
124
27
تعداد ضربه‌گیر در هر پست اسکله
118
28
ریسک تغییر هزینه عمده مصالح مصرفی
114
29
میانگین مسافت حمل مصالح اصلی
114
30
هزینه حمل
108
31
سطح مورد لایروبی
92
32
عمق لایروبی
76
33
مجموع حجم ریالی ماشین‌آلات درگیر در اجرا
69
34
ریسک‌های ناشی از روش اجرا (اجرا از خشکی و اجرا از دریا)
69
35
میانگین نفر ماه مصرفی برای اجرا
55
36
تعداد مراحل فرآوری مصالح در حین اجرا (جوشکاری، رنگ آمیزی، فرآوری بتن، تهیه مصالح، ساخت و نگهداری بتن)
55
37
ضریب سهولت اجرای مصالح در کار
55
 
2-7           اعضای تیم مهندسی ارزش
ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نقش در تیم
سازمان
1
شاهین مقصودی زند
لیسانس
عمران
راهبر
کران سازه پاسارگاد
2
شعبان شعبانیان
لیسانس
عمران
مدیر مطالعه
کران سازه پاسارگاد
3
رضا میر محمدی
فوق لیسانس
MBA
تسهیل‌گر
کران سازه پاسارگاد
4
اردلان حامدی
فوق لیسانس
عمران
عضوتیم
کران سازه پاسارگاد
5
محمدرضا دلاوری
فوق لیسانس
سازه
عضوتیم
کران سازه پاسارگاد
6
نازنین چایچی
فوق لیسانس
فیزیک دریا
عضوتیم
کران سازه پاسارگاد
7
علی خسرونژاد
دکتری
آب
عضوتیم
کران سازه پاسارگاد
8
حمید خلیلی واوسری
فوق لیسانس
هیدرولیک
عضوتیم
سازمان بنادر
9
مرتضی بتی جمالی
فوق لیسانس
عمران
عضوتیم
دریا بندر
10
پیمان بشر دوست
لیسانس
صنایع
ناظر مطالعه
پارسیان بهیو
11
فرشته عباس علی پور
لیسانس
مدیریت
عضوتیم
کران سازه پاسارگاد
 
3        روند مطالعه مهندسی ارزش
3-1           گام پیش مطالعه
هدف از این فاز زمینه‌ سازی برای انجام مطالعه مهندسی ارزش از طریق برنامه‌ریزی، تأمین منابع اطلاعاتی، تشکیل و هدایت تیم و کمیته‌های تخصصی می‌باشد.
 
3-2           گام مطالعه
در این گام هفت فاز بررسی شده‌اند:
·         فاز اطلاعات
·         فاز تحلیل کارکرد
·         فاز تعیین محدودیت‌ها
·         فاز خلاقیت
·         فاز ارزیابی
·         فاز توسعه
·         فاز ارائه
 
  
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 3-1 بازدید میدانی از محل انجام پروژه به همراهی نماینده کارفرما- جلسات کار گروه
 
3-3           نحوه انجام کارگاه‌ها
کارگاه‌های مهندسی ارزش در محل انجام پروژه (امیر‌آباد)، تهران (سازمان بنادر و دریانوردی) و دفتر مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد تشکیل می‌شد. در این جلسات که صورتجلسات آنها در ادامه آمده است در ابتدا با تعیین و تبیین روش‌ها و عملکردها برای هر موضوع، سیاست گذاری شده و درنهایت با مشورت و نتیجه‌گیری به اتمام می‌رسد. موضوعات مطروحه در این جلسات به صورت فهرست‌وار در ادامه آمده است.
 
3-3-1               موضوعات کارگاه‌ها:
ü       تائید پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش
ü      تعیین محدوده انجام مطالعات مهندسی ارزش
ü      تعیین ترکیب تخصصی اعضای تیم مهندسی ارزش
ü      کارگاه‌های تعیین ذینفعان اصلی طرح و وزن دهی
ü      کارگاه‌های تعیین خواسته‌ها و نیازها و انتظارات ذینفعان و وزن دهی به آنها
ü      کارگاه‌های تعیین فاکتورهای ارزیابی هر نیاز و وزن دهی به فاکتورها
ü      کارگاه Fast دیاگرام
ü      کارگاه‌های خلاقیت
ü      ارزیابی ایده‌های عملی کارگاه خلاقیت و آنالیز ارزشی و هزینه‌ای آنها
 
3-3-2               فاز تحلیل کارکرد
3-3-2-1       شناسایی کارکردها
به منظور تحلیل کارکرد اجزاء طرح در قدم نخست از روش نمودار تحلیل سیستمی کارکرد طرح استفاده گردید، به این منظور پس از بررسی‌های انجام گرفته در خصوص ماهیت طرح و پس از تشکیل تیم، از کلیه اعضاء تیم خواسته شد اجزاء پروژه راتعیین و سپس کارکردهای هر جزء را (به صورت ترکیب اسم و فعل) مشخص نمایند. فرم تحلیل کارکردها (شکل2-3)
پس از مشخص شدن کارکردها و طبقه‌بندی آنها در سه سطح پایه‌ای Basic، ثانویSecondary و سطح بالا Higher Order، نمودار تحلیل سیستمی کارکرد Fast بر اساس اطلاعات حاصله از کار گروهی ترسیم شد.
 
جدول 3-1 اجزای تحلیل کارکرد
ردیف
کارکردها
نوع
فعل
اسم
A.      
تخلیه‌بارگیری
کالا
اصلی
B.      
تامین
محوطه بندری
اصلی
C.      
پهلوگیری
کشتی‌ها
اصلی
D.     
تامین
تجهیزات
اصلی
E.      
ایجاد
تاسیسات بندری
اصلی
F.       
ایجاد
فضای پس کرانه
اصلی
G.     
توسعه
اسکله‌ها
اصلی
H.     
ایجاد
آبراهه
اصلی
I.        
ایجاد
زیرساخت
ثانویه
J.       
افزایش
تعداداسکله‌ها
ثانویه
K.      
افزایش
ظرفیت اسکله‌ها
ثانویه
L.       
تامین
عمق مناسب
ثانویه
M.     
حفاظت
شیب کناره
ثانویه
N.     
تامین
طول پهلوگیری
ثانویه
O.     
تامین
شیب مناسب
ثانویه
P.      
ساخت
بدنه اسکله
ثانویه
Q.     
توسعه
ترافیک بندری
سطح بالا
 
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 3-2 نمودار تحلیل سیستمی کارکرد FAST
 
3-3-2-2       مقایسه کارکردها
شاخص ارزش، متناسب با تعریف ارائه شده در استاندارد EN12973:2000 به صورت تأمین نیازها- هزینه منابع تعیین شده است. لذا به منظور محاسبه سهم هر کارکرد در تأمین نیاز ذینفعان پروژه (صورت کسر شاخص ارزش)، درصد اهمیت هر یک از کارکردها در ارائه یک محصول مناسب ومطلوب مشتری کل (یا استفاده از تکنیک وزن دهی زوجی) به صورت (شکل 4-3) توسط تیم مهندسی ارزش تخمین زده شده است.
 
جدول 3-2 تعیین درصد اهمیت هر یک از کارکردها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجموع امتیازها
درصد امتیازها
 
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
 
A
A
C-3
D
A
A
G-2
H
I
J
K
L-2
M
A-3
A-3
P
 
9
6.76
B
 
C
D
E
B
G
H
I
J
K
B
M
B-1
B-3
P
 
6
4.51
C
 
 
C
C
F
G
H
I
C
K
C
M
C-3
C-3
C
 
15
11.27
D
 
 
 
D
F
D
D
I
D
K
D
D
D
D
D
 
11
8.27
E
 
 
 
 
F
E
H
I
J
K
L
M
N
E
P
 
3
2.25
F
 
 
 
 
 
G
H
I
F
K
L
M
F
F
P
 
6
4.51
G
 
 
 
 
 
 
H
I
G
K
G
M
N
G
P
 
7
5.26
H
 
 
 
 
 
 
 
I
H
K
H
H
H
H
H
 
14
10.52
I
 
 
 
 
 
 
 
 
I
K
H
I
N
O
H
 
10
8.27
J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
L
M
J
J
J
 
6
4.51
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
K
K
K
P
 
13
9.77
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L
L
L
P
 
8
6.01
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
M
M
 
9
6.76
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
P
 
6
4.51
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
 
1
0.75
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
6.76
 
3-3-2-3       تخصیص هزینه به کارکردها
بخش‌های هزینه‌ای عمده پروژه از گزارش مشاور طرح قابل استخراج بود و مدل هزینه و نمودار پارتو جهت ارائه در کارگاهها تهیه شد.
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 3-3
 
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 3-4 نمودار درصد هزینه و درصد اهمیت هر کارکرد
 
بر مبنای داده‌های فوق و بر اساس محدوده بی‌تفاوتی در نمودار ارزش دکتر ماسایوسو تاناکا (پروفسور مهندسی هزینه در دانشگاه توکیو) اگر فرض کنیم دو منحنی هایپربولیک، به صورت مماس با خط ارزش 45 درجه رسم شده و منحنی بی تفاوتی را تشکیل دهند (یعنی محلی که میزان تأمین نیاز اجراء طرح تقریباً با هزینه تخصیصی آن مطابقت می‌نماید).
 
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 3-5 محدوده بی تفاوتی ارزش در نمودار ارزش تاناکا
 
وهمچنین در صورتی که اجزاء کم هزینه طرح (کوچکتر از پنج در صد هزینه) را حذف نمائیم دو کارکرد مهم برای بررسی بیشتر در مرحله بعد (فاز خلاقیت) انتخاب می‌گردند:
·         الف- ساخت بدنه اسکله
·         ب- تأمین عمق مناسب
 
پس با اتفاق اعضاء تیم، این کارکردها برای ادامه مطالعه انتخاب می‌گردند.
·         محدودیت‌ها
o       طول اسکله
o       عمق کنار اسکله
o       ترازتاج اسکله
o       عرض آستانه
o       فواصل بین ضربه‌ گیر‌ها
o       نشت مجاز
o       زلزله:
o       مهاربندی
o       زهکشی آبهای سطحی و روسازی
 
3-3-3               فاز خلاقیت
3-3-3-1       طوفان فکری
با توجه به کارکردهای خروجی حاصل که توضیح داده شده، همچنین با توجه به بخش مربوط به محدودیت‌ها جلسات کار گروه طوفان فکری برگزار شد و در مجموع 24 ایده توسط تیم ارائه گردید.
کارکردها به شرح زیر می‌باشند:
A.     تأمین عمق مناسب
B.     ساخت بدنه اسکله
C.     خارج از اسکوپ
 
3-3-3-2       ایده‌های حاصل از فاز خلاقیت
ایده‌های زیر حاصل فاز خلاقیت و تلاش تیمی تیم مهندسی ارزش می‌باشد:
 
کارکرد : A – تامین عمق مناسب
A-1
اجرای اسکله به صورت شمع و عرشه و کاهش در ارتفاع دیوار نگهدارنده
مقصودی
A-2
افزایش ارتفاع سرشمع
قطبی
A-3
استفاده از کیسون (سیستم وزنی)
قطبی
A-4
تغییر در تراز اسکله
راستی
 
کارکرد : B – ساخت بدنه اسکله
B-1
استفاده از شمع‌های فولادی به‌جای شمع‌های بتنی
میرمحمدی
B-2
استفاده از دیوار بتنی به‌جای شمع‌های بتنی درجا، به‌صورت اجرا در خشکی
دلاوری
B-3
استفاده از شمع بتنی تنیده پیش‌ساخته
مقصودی
B-4
اجرای شمع‌های دیوار به‌صورت فاصله‌دار و پرکردن فواصل مابین با پرکننده‌های میانی
کمیجانی
B-5
استفاده از شمع‌های بتنی متقاطع Secant
قطبی
B-6
اجرای یک دیوار برای ددمن‌ها به‌جای دو دیوار
راستی
B-7
حذف یا تغییر ددمن
مقصودی
B-8
استفاده از ددمن‌های کوبشی
دلاوری
B-9
کاهش تعداد ددمن‌ها یا دوبل کردن و یا تقویت آن‌ها
مقصودی
B-10
عوض‌کردن نوع و یا تعداد فندرها
قطبی
B-11
پیش‌ساخته کردن سرشمع‌ها
قطبی
B-12
استفاده از سیستم شمع و عرشه و اجرای شمع‌های مایل به جهت تحمل بار افقی
مقصودی
B-13
استفاده از شمع‌های با قطر بالاتر به جهت کاهش تعداد آن‌ها
مقصودی
B-14
جدا کردن شمع‌های نگهدارنده خاک و اسکله از شمع‌های باربر فندر و بولارد و جرثقیل
کمیجانی
B-15
استفاده از شیت پایل فلزی
میرمحمدی
B-16
استفاده از شیت پایل دوبل
دلاوری
B-17
تغییر در نوع فندر
قطبی
B-18
اجرای شمع در پس‌کرانه برای انتقال بار قائم به عمق و کاهش در بار افقی در شمع‌های پیشانی
مقصودی
 
کارکرد : C – خارج از اسکوپ
C-1
تغییر در نوع سازه در اسکله به‌جهت نحوه تهیه بهینه مصالح و تهیه آن توسط سرمایه‌گذار
حبیبی
C-2
استفاده از تجهیزات با برق خورشیدی
کمیجانی
 
 
3-3-3-3       تعیین نیازها و خواسته‌های ذی‌نفعان
 
جدول (3-3)میزان اهمیت هر نیاز از دیدگاه مشتری کل
ردیف
عنوان نیاز، خواسته و انتظار
اثر گذاری بر ذینفعان مختلف
محاسبه اثر
وارده بر
مشتری کل
وزن برای
مشتری کل
1
سهولت ناوبری
کارفرما، شناورهای ورودی به بندر، شناورهای خدماتی
(15*28)+(17*13)+(40*11)
1081
2
افزایش قابلیت توسعه تجهیزات تخلیه بارگیری
کارفرما، سرمایه‌گذار و بهره بردار، شناورهای ورودی به بندر
(7*28)+(17*28)+(22*13)
958
3
سهولت تخلیه و بارگیری
سرمایه گذار و بهره‌بردار، شناورهای ورودی به بندر
(19*28)+(22*13)
818
4
قابلیت پهلوگیری کشتی‌های بزرگ
کارفرما، سرمایه گذار و بهره‌بردار
(17*28)+(12*28)
812
5
دوام اسکله‌ها
کار فرما، بهره بردار
(17*28)+(8*28)
700
6
پهلوگیری آسان
کارفرما، شناورهای ورودی به بندر
(15*28)+(18*13)
654
7
وجود پس کرانه مناسب
کارفرما، سرمایه گذار و بهره‌بردار
(7*28)+(13*28)
560
8
کاهش هزینه‌های تعمیراتی (رسوب گذاری و نگهداری)
کارفرما، سرمایه گذار و بهره‌بردار
(12*28)+(8*26)
500
9
زمان اجرا
سرمایه گذار و بهره‌بردار، پیمانکار طرح
(4*28)+(26*14)
476
10
وجود ضربه‌گیر مناسب
شناورهای ورودی به بندر، شناورهای خدماتی
(11*13)+(30*11)
473
11
وجود مهاربند (بولارد) مناسب
شناورهای ورودی به بندر، شناورهای خدماتی
(30*11)+(10*13)
460
12
عدم مراحل عملیات با فعالیتهای جاری بندر در زمان اجرا
کارفرما، پیمانکار طرح
(3*28)+(24*14)
420
13
حجم سرمایه گذاری
سرمایه‌گذار و بهره‌بردار
(13*28)
364
14
سهولت اجرا
پیمانکار طرح
(26*14)
364
15
بهبود دسترسی به پس کرانه
کارفرما، سرمایه‌گذار و بهره‌بردار‌
(7*28)+(6*28)
364
16
سهولت دسترسی به مصالح اصلی
پیمانکار طرح
(24*14)
336
17
لایروبی و آثار ناشی از آن
محیط‌‌زیست
(28*6)
168
18
کاهش آلودگی مربوط به تجهیزات
محیط‌‌زیست
(26*6)
156
19
کاهش آلودگی مربوط به تخلیه و بارگیری
محیط‌‌زیست
(24*6)
144
20
محل تخلیه مصالح لایروبی
محیط‌‌زیست
(22*6)
132
3-3-3-5       تعیین وزن فاکتورهای کمی ارزیابی و مشخص شدن شابلون نهایی تأمین نیاز طرح
 
جدول 3-4 میزان اهمیت فاکتورهای ارزیابی
ردیف
معیار کمی
وزن
1
عرض پل دسترسی
821
2
شعاع حوضچه چرخش
649
3
مساحت پس کرانه
581
4
عرض حوضچه (Basin)
530
5
طول اسکله
530
6
درصد تخریب مصالح اسکله در واحد زمان
518
7
مدت زمان برنامه‌ریزی شده
476
8
آستانه پهلوگیری
451
9
زاویه خط پهلوگیری با راستای ورود به بندر
432
10
ضریب جذب انرژی توسط فندر
392
11
تعداد روش‌های دسترسی به پس کرانه
388
12
مبلغ سرمایه‌گذاری تعیین شده در قرارداد
364
13
میزان نشت مصالح پشت اسکله‌ها
322
14
قابلیت تحمل بار توسط اسکله و پس کرانه
287
15
قابلیت تحمل بار وارده توسط بولارد
230
16
سطح مورد اشغال در تجهیز کارگاه
209
17
تعداد مهاربندها در هر پست اسکله
207
18
وجود عمق مناسب پای اسکله
203
19
ابعاد فندر
166
20
ریسک آلودگی تجهیزات پیش‌بینی شده در طراحی (هنگام نگهداری و تعمیرات و  خرابی احتمالی)
156
21
میزان تغییر مکان اسکله‌ها در هنگام ورود بار
156
22
وجود شیب اسکله و کانالهای زه‌کشی روی اسکله (به منظور هدایت پساب)
144
23
ترافیک ورودی مصالح به بندر
143
24
ضریب اهمیت محل تخلیه
132
25
ضریب اهمیت محل اشغال شده در تجهیز کارگاه
130
26
میانگین حجم رسوب پای اسکله‌ها در سال
124
27
تعداد ضربه‌گیر در هر پست اسکله
118
28
ریسک تغییر هزینه عمده مصالح مصرفی
114
29
میانگین مسافت حمل مصالح اصلی
114
30
هزینه حمل
108
31
سطح مورد لایروبی
92
32
عمق لایروبی
76
33
مجموع حجم ریالی ماشین‌آلات درگیر در اجرا
69
34
ریسک‌های ناشی از روش اجرا (اجرا از خشکی و اجرا از دریا)
69
35
میانگین نفر ماه مصرفی برای اجرا
55
36
تعداد مراحل فرآوری مصالح در حین اجرا (جوشکاری، رنگ آمیزی، فرآوری بتن، تهیه مصالح، ساخت و نگهداری بتن)
55
37
ضریب سهولت اجرای مصالح در کار
55
 
3-3-4               توسعه ایده‌های نهایی
در این فصل گزینه‌هایی که در ارزیابی اولیه انتخاب شدند مورد بررسی بیشتر و دقیق‌تر قرار می‌گیرند.
ذکر این نکته ضروری است که این بررسی تا حدی پیش می‌رود که مشخص گردد آیا ایده مورد نظر می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها وافزایش عدد ارزشی طرح گردد یا خیر. در هنگام مقایسه هزینه‌ها باید در نظر داشت که تخمین هزینه‌ها در گزینه‌های پیشنهادی گروه مهندسی ارزش، بر اساس طراحی اولیه انجام شده است که نهایی و بهینه نیست در حالی که طرح پیشنهادی مشاور به دقت محاسبه و متره شده است.
 
3-3-5               گزینه اول: استفاده از شمع‌های فولادی معادل به جای شمع‌های بتنی
جدول3-5 جدول نهایی – مقایسه ارزش طرح مشاور و گزینه‌های گروه ارزش
 
طرح مشاور
گزینه1
جایگزینی شمع فولادی
معادل به‌جای شمع‌های بتنی
گزینه2
اجرای اسکله
به صورت شمع و عرشه
عدد تأمین نیاز WORTTI
732
764
751
هزینه کل COST (میلیارد ریال)
505
474
584*
شاخص ارزش VALUE
1.5
1.6
1.3*
زمان اجرا
30
24
26
 
با توجه به کافی نبودن اطلاعات (ضرورت محدود بودن به آیتم‌های استفاده شده توسط مشاور برای محاسبه و مقایسه قیمت‌ها) اعدادی که با ستاره مشخص‌شده‌اند بهینه و نهایی نبوده و با رعایت مواردی که در تشریح گزینه 2 در بخش قبلی ذکر شده قابل تغییر و بهینه سازی هستند.
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 3-6 جدول هزینه – مقایسه میزان تامین نیاز طرح مشاور و گزینه‌های گروه ارزش
 
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل3-7جدول ارزش هر ایده- مقایسه میزان ارزش طرح مشاور و گزینه‌های گروه ارزش
 
مهندسی ارزش در بندر امیرآباد
شکل 3-8 جدول زمان اجرا – مقایسه زمان لازم برای اجرای طرح مشاور و گزینه‌های گروه ارزش

برگشت به صفحه قبل