جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

اخبار

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی مجدد مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "ساماندهی ترافیک بندر نوشهر"

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی مجدد مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "ساماندهی ترافیک بندر نوشهر"

پیرو جلسه پیشین کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی و تصمیمات متخذه در خصوص مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "ساماندهی ترافیک بندر نوشهر" و نظر به اعلام همکاری فرماندار محترم شهرستان نوشهر جهت رفع معضلات اجرای راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی و همچنین دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب مشاور و انجام مطالعه جهت احداث راه مذکور، جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان به منظور بررسی مجدد گزارش نهایی مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "ساماندهی ترافیک بندر نوشهر" برگزار گردید.

مهندس الوند مسئول دبیرخانه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که به ریاست جناب آقای مهندس علی آبادی معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی و با حضور سایر اعضاء محترم کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگان محترم استانداری مازندران، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، رئیس و اعضای محترم شورای شهر نوشهر و شهردار محترم نوشهر در روز یکشنبه مورخ 1395/9/21 در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید، پس از ارائه مطالعات و تشریح نتایج حاصله و بحث و بررسی موضوع، مقرر گردید انتخاب مشاور جهت انجام فرآیند تکمیل مطالعات (فاز 1 و 2) مسیر خیابان بابا طاهر توسط سازمان بنادر و دریانوردی معمول و متعاقباً پس از تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و همچنین آزادسازی و تحویل مسیر بدون معارض خیابان بابا طاهر توسط شورای شهر و شهرداری نوشهر به انضمام اصلاح، بهسازی و ترمیم جاده موجود و احداث مجتمع پایانه و اقامتی توسط وزارت راه و شهرسازی، پل ها و تقاطع های مسیر مذکور را این سازمان احداث نماید.

شایان ذکراست مطابق با بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، انجام مطالعات برنامه ریزی ارزش در خصوص پروژه هایی که برآورد اولیه میزان هزینه اجرای آنها بیش از 800 میلیارد ریال باشد، الزامی است.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ۱۴:۲۳
تعداد بازدید : ۶۱۵