چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "ساحل سازی و تاسیسات ساحلی بندر خرمشهر"

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "ساحل سازی و تاسیسات ساحلی بندر خرمشهر"

جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "ساحل سازی و تاسیسات ساحلی بندر خرمشهر" برگزار گردید.

مهندس الوند مسئول دبیرخانه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که به ریاست جناب آقای مهندس علی آبادی معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی و با حضور سایر اعضاء محترم کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی، نمایندگان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر و نمایندگان مشاور مجری مطالعه مهندسی ارزش مذکور در روز یکشنبه مورخ 1395/10/5 در محل دفتر معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی برگزار گردید، پس از ارائه گزارش مشاور در خصوص مراحل مطالعه و تشریح نتایج حاصله و پرسش و پاسخ حاضرین، 2 گزینه با قابلیت صرفه جویی 20 و 70 میلیارد ریال مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد مطالعات براساس گزینه های فوق و همچنین بررسی استفاده از لوله های HDPE برای کانال های دوربند و دورقی (یا سایر روش های جایگزین) در چارچوب مطالعات بروز رسانی طرح جامع بنادر بازرگانی کشور بازطراحی و متعاقباً پس از تایید کمیسیون بررسی فنی و تصویب طرح، جهت اجرا در کمیته DSS سازمان مطرح گردد.

شایان ذکراست مطابق با بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، انجام مطالعات مهندسی ارزش در خصوص پروژه هایی که برآورد اولیه میزان هزینه اجرای آنها بیش از 100 میلیارد ریال باشد، الزامی است.

۲۶ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰
تعداد بازدید : ۳,۶۰۳