چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "احداث زیرساخت های اراضی 600 هکتاری مجتمع بندری امام خمینی (ره)"

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "احداث زیرساخت های اراضی 600 هکتاری مجتمع بندری امام خمینی (ره)"

جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "احداث زیرساخت های اراضی 600 هکتاری مجتمع بندری امام خمینی (ره)"برگزار گردید.

مهندس الوند مسئول دبیرخانه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که به ریاست جناب آقای مهندس علی آبادی معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی و با حضور سایر اعضاء محترم کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی، نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و نمایندگان مشاور مجری مطالعه برنامه ریزی ارزش مذکور در روز یکشنبه مورخ 1395/11/17 در محل دفتر معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی برگزار گردید، پس از ارائه گزارش مشاور در خصوص مراحل مطالعه و تشریح نتایج حاصله و پرسش و پاسخ حاضرین، گزینه ای مبتنی بر بازنگری پلان پیشنهادی فاز یک با لحاظ تمرکز زون اداری در شمال و ایجاد زون لجستیک خدمات حمل و نقل در مجاورت ورودی شرقی اول، ایجاد باند رفت و برگشت از سایت اصلی بندر تا جنوب اراضی 600 هکتاری و احداث زیرساخت ها توسط بخش خصوصی (در قالب قرارداد BOT با تسهیم درآمد) مصوب و مقرر شد پس از تایید معاونت بندری و امور اقتصادی سازمان و همچنین کمیته پایش و به روز رسانی طرح جامع بنادر بازرگانی کشور (DSS)، مطالعات تکمیلی براساس اسناد بالا دستی با لحاظ موارد ذیل صورت پذیرد:

1-    ارائه راهکارهای تنظیم تقاضای ترافیکی در بندر و تعیین جانمایی متناسب با کارکردهای بندر

2-  یکپارچگی و انسجام فعالیت های مجتمع بندری موجود با اراضی 600 هکتاری و بررسی امکان انتقال و جابجایی فعالیت ها از محدوده فعلی به اراضی فوق (فعالیت هایی که نیاز به دسترسی نزدیک به اسکله ندارند)

شایان ذکراست مطابق با بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، انجام مطالعات برنامه ریزی ارزش در خصوص پروژه هایی که برآورد اولیه میزان هزینه اجرای آنها بیش از 800 میلیارد ریال باشد، الزامی است.

۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۱۴
تعداد بازدید : ۳,۶۳۸