چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "احداث ساختمان های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور"

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "احداث ساختمان های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور"

جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "احداث ساختمان های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور" در تاریخ 1396/2/19 برگزار خواهد گردید.

مهندس الوند مسئول دبیرخانه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که به ریاست جناب آقای مهندس علی آبادی معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی و با حضور سایر اعضاء محترم کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی، نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و نمایندگان مشاور مجری مطالعه مهندسی ارزش مذکور در روز سه شنبه مورخ 1396/2/19 برگزار خواهد گردید، پس از ارائه گزارش مشاور در خصوص گزارش نهایی مطالعات، مستندات و پیشنهادها، صرفه جویی های به عمل آمده و همچنین پیش نویس شرح خدمات تلفیق و تجمیع ساختمان های مرجع دریایی و اضطرار دریایی، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شایان ذکر است مطالعات مهندسی ارزش با هدف بررسی و تحلیل فعالیتهای پروژه در مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری انجام می شود و با استفاده از تجارب، ابتکارها و فعالیتهای متخصصان در جهت تحلیل کارکرد سیستمها، عوامل، تجهیزات و تاسیسات به منظور دستیابی به کارکرد پیش بینی شده با کمترین هزینه و با حفظ و یا ارتقاء کیفیت در کوتاهترین زمان صورت می پذیرد و مطابق با بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، انجام مطالعات مهندسی ارزش در خصوص پروژه هایی که برآورد اولیه میزان هزینه اجرای آنها بیش از 100 میلیارد ریال باشد، الزامی است.

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۶:۳۸
تعداد بازدید : ۳,۲۵۳