چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "احداث ساختمان های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور"

برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "احداث ساختمان های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور"

جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات مهندسی ارزش پروژه "احداث ساختمان های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور" برگزار گردید.

مهندس الوند مسئول دبیرخانه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که به ریاست جناب آقای مهندس علی آبادی معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی و با حضور سایر اعضاء محترم کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی، نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و نمایندگان مشاور مجری مطالعه مهندسی ارزش مذکور در روز سه شنبه مورخ 1396/2/19 در محل سالن جلسات طبقه 12 سازمان برگزار گردید، پس از ارائه گزارش مشاور در خصوص مراحل مطالعه و تشریح نتایج حاصله و پرسش و پاسخ حاضرین، شرح خدمات تلفیق و تجمیع ساختمان های مرجع دریایی و اضطرار دریایی با لحاظ نمودن موارد ذیل مصوب گردید:

ü      بخش اقامتی در پلان کلی پیشنهادی در فرآیند انجام مطالعات صرفاً در جزایر پیش بینی گردد و در بنادر بزرگ محل پیش بینی شده برای سایر فعالیت های متناسب با موضوع اختصاص یابد.

ü      متناسب با محل، جانمایی و ضرورت، با صلاحدید و مسئولیت اداره کل مهندسی عمران سازمان شرح خدمات با رعایت کارکردهای تخصصی ساختمان های فوق تدقیق و در خصوص مطالعات مربوطه اقدام گردد.

ü      احداث ساختمان های مذکور در جزایر و در طول سواحل با لحاظ محدوده خطر مصوب مطالعات ICZM صورت پذیرد.

شایان ذکراست مطابق با بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، انجام مطالعات مهندسی ارزش در خصوص پروژه هایی که برآورد اولیه میزان هزینه اجرای آنها بیش از 100 میلیارد ریال باشد، الزامی است.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۸:۲۰
تعداد بازدید : ۳,۵۵۹