چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "نحوه اتصال بندر انزلی به شبکه ریلی"

جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "نحوه اتصال بندر انزلی به شبکه ریلی"

جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "نحوه اتصال بندر انزلی به شبکه ریلی" برگزار گردید.

مهندس الوند مسئول دبیرخانه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که به ریاست جناب آقای مهندس اله یار معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی و با حضور سایر اعضاء محترم کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی، نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و نمایندگان مشاور مجری مطالعه مهندسی ارزش مذکور در روز یکشنبه مورخ 1397/9/10 در محل سالن جلسات طبقه 12 سازمان برگزار گردید، پس از ارائه گزارش مشاور در خصوص مراحل مطالعه و تشریح نتایج حاصله و پرسش و پاسخ حاضرین، گزینه های C2 و D2 با مشخصات ذیل نسبت به طرح مبنا با هزینه ساخت 2091 میلیارد ریال مورد تایید قرار گرفتند:
الف) گزینه C2 (اتصال مشترک شبکه ریلی و مسیر دسترسی از طریق مسیر پیر بازار روگا پس از عبور ریل از جنوب کنار گذر و ورود از طریق مسیر زمینی به داخل بندر) با هزینه ساخت 1651 میلیارد ریال (21/50 درصد صرفه جویی نسبت به طرح مبنا) و قابلیت صرفه جویی 524 میلیارد ریال در طول عمر پروژه
ب) گزینه D2 (اتصال مشترک شبکه ریلی و مسیر دسترسی از طریق مسیر پیر بازار روگا پس از عبور ریل از شمال کنار گذر و ورود از طریق مسیر زمینی به داخل بندر) با هزینه ساخت 1630 میلیارد ریال (22 درصد صرفه جویی نسبت به طرح مبنا) و قابلیت صرفه جویی 548 میلیارد ریال در طول عمر پروژه

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲
تعداد بازدید : ۳,۴۱۸