چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/مشاور سازمان هستید؟

مشاور سازمان هستید؟

 

 

 

آیا شما مشاور پروژه های سازمان بنادر و دریانوردی هستید؟


شما می توانید با ارائه پیشنهاد به کارگروه مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی (مستقر در اداره‌کل مهندسی سواحل و بنادر)، پروژه‌هایی را که جهت اعمال مهندسی ارزش مناسب می‌دانید را معرفی نمایید.


 

فرآیند ارائه پیشنهاد پروژه توسط مشاورین پروژه های سازمان به کارگروه مطالعات مهندسی ارزش به شرح ذیل است:

   

   

  • مشاورین می توانند متقاضی پیاده‌سازی مهندسی ارزش بر روی پروژه‌های خود باشند.
  • دبیرخانه کارگروه اصلی پس از دریافت پیشنهاد های مشاورین در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به طرح آن حداکثر طی دو هفته در اولین جلسه کارگروه اصلی اقدام می کند.
  • پس از ارایه گزارش مطالعه از سوی مشاور ارزش، کارگروه اصلی موظف است نسبت به ارایه نظرات خود و ممیزی کل مطالعه اقدام نماید، همچنین کارفرمای پروژه نیز موظف است نسبت به بررسی گزارشات اقدام نماید و دبیرخانه نیز کلیه گزارشات را از نظر تطابق با قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی به مشاور ارزش بررسی نماید.
  • گزارشات مشاور ارزش به منظور اعلام نظر مشاور طرح، به وی ابلاغ می‌شود، در صورت رد پیشنهاد تیم مطالعه، مشاور طرح موظف است دلایل رد پیشنهاد را بیان کند و در صورت پذیرش پیشنهاد، مراتب را به کارفرمای پروژه اعلام می‌کند.
  • کارفرما موظف است نظرات مشاور طرح را بررسی کند و تغییرات مورد نظر را جهت انجام باز طراحی به مشاور ابلاغ کند. مشاور نیز موظف است در اسرع وقت نسبت به انجام باز طراحی اقدام نموده و طرح جدید را به کارفرمای پروژه ارایه نماید..

  نمودار فرایند مطالعات مهندسی ارزش

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به نظام‌نامه مهندسی ارزش سازمان رجوع کنید. دبیرخانه کارگروه مطالعات مهندسی ارزش سازمان نیز آماده ارائه نظرات شما همکار محترم می‌باشد.