چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

پیوندها

انجمن بین المللی مهندسی ارزش

http://www.value-eng.org

انجمن مهندسی ارزش انگلستان

http://www.ivm.org.uk

انجمن مهندسی ارزش ایران

http://www.sive.org

انجمن مدیریت ارزش تایوان

http://www.vmit.org/vmit-web/e-1.html

انجمن مهندسی ارزش ژاپن

http://www.sjve.org

انجمن مهندسی ارزش فرانسه

http://www.afav.frانجمن مهندسی ارزش کانادا

http://www.scav-csva.org/

انجمن مهندسی ارزش کره

http://www.skve.org

انجمن مهندسی ارزش هند

http://www.invest-in.org

انجمن مهندسی ارزش هنگ گنگ

http://www.hkivm.com.hk/

بنیاد ارزش لارنس مایلز

http://www.valuefoundation.org

جامعه آکادمیک مدیریت و تحلیل مهندسی ارزش

http://www.brookes.ac.uk/other/veamac/

شرکت سیستم های جامع تحلیلی

http://www.value-eng.com

اداره بزرگراه های وزارت حمل و نقل امریکا

http://www.fhwa.dot.gov/ve/

مرجع دانش مهندسی ارزش ایران

http://www.iranvalue.ir

کمیته صدور مجوز سازه های دریایی

http://sm.pmo.ir/fa/home