چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

ارسال سوابق حقوقی

شما می‌توانید مشخصات حقوقی خود را از 2 طریق برای ما ارسال نمایید

1. تکمیل فرم الکترونیکی زیر

2. دریافت فرم از پایین صفحه در قالب فایل Word و ارسال آن از طریق همین بخش 

ارسال اطلاعات حقوقی

اطلاعات مجموعه
*
مشخصات نماینده مجموعه
*
*
*
شرح مختصر سوابق آموزشی اجرایی مجموعه
معرفی


فرم سوابق حقوقی

ارسال فایل سوابق حقوقی

ارسال فرم