چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/متخصصین ارزش/ارسال پیشنهاد مطالعه ارزش

ارسال پیشنهاد مطالعه ارزش

شما می‌توانید پیشنهاد مطالعه مهندسی ارزش خود را از 2 طریق برای ما ارسال نمایید

1. تکمیل فرم الکترونیکی زیر

2. دریافت فرم از پایین صفحه در قالب فایل Word و ارسال آن از طریق همین بخش 

فرم پیشنهاد مطالعه ارزش

مشخصات مطالعه
*
*
مشخصات طرح مبنا
مشخصات پیشنهاد دهنده
توضیحات


فرم ارسال پیشنهاد مطالعه مهندسی ارزش

ارسال فایل پیشنهاد مطالعه ارزش

ارسال فرم