چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

 نظام‌نامه مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی

 

مأموریت اصلی نظام‌نامه پیش روی، ثبت فرآیندی است جهت گسترش و ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌های مهندسی ارزش به‌منظور بالا بردن سطح بهره‌وری پروژه‌ها و خدمات سازمان بنادر و دریانوردی این نظام‌نامه به همراه چهار راهنمای پیوست، بر اساس قوانین داخلی و خارجی مهندسی ارزش و همچنین بر اساس تجارب اجرای مهندسی ارزش در بنادر و سایر حوزه‌های حمل و نقل دریایی کشور تدوین شده است. 

آخرین ویرایش: 93/4/8

راهنمای انتخاب مطالعه مهندسی ارزش راهنمای انتخاب مطالعه مهندسی ارزش