چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

قوانین داخلی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۱۳۸۴/۱۲/۱۴

مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

بخشنامه شماره ۲۱۵۹۱۹/۱۰۰ با موضوع مجموع دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجراء و ساخت، به استناد آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرائی طرح‌های عمرانی کشور مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ ت۱۴۸۹۸ه هیأت وزیران مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ و بند ج ماده ۳۱ از قانون برنامه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شامل گردش کار انجام مطالعات مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازم الاجرا)، شیوه نامه‌ی انجام مطالعات مهندسی ارزش، از نوع گروه اول (لازم الاجراء)، موافقتنامه، شرایط عمومی همسان و پیوست‌های قرارداد خدمات مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازم الاجراء) و راهنمای عمل و کنترل مراحل مختلف در فرآیند مهندسی ارزش از نوع گروه سوم (دستورالعمل راهنما و غیرالزامی)

 

تهیه کنندگان و نظار دستورالعمل:

مزدک عبائی- کامران قوامی‌فر- مهدی تفضلی- بهناز پورسید- سید اکبر هاشمی- نسرین ابوالحسنی- غلامحسین حمزه مصطفوی- سید علی طاهری- محمد مرادخانی- خشایار اسفندیاری

 
  

 

جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۱۳۸۷/۱۰/۱۶

اصلاحیه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

این اصلاحیه مرتبط است با دستورالعمل شماره ۲۱۵۹۱۹/۱۰۰ و به منظور اصلاح ۵ فرآیند مرتبط با دستورالعمل فوق صادر شده است، که از اهم آن می‌توان به انجام مطالعات ارزش بر روی پروژه‌های با برآورد بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

 

 

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۱۳۸۳/۷/۲۹

دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت (نشریه ۲۹۰)

بخشنامه شماره ۱۳۷۹۳۲/۱۰۱ با موضوع دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت، شامل دستورالعمل تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی ارزش و دستورالعمل تهیه و ارائه‌ی گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش از نوع گروه اول به استناد آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ ت۱۴۸۹۸ه هیأت وزیران)

تهیه کنندگان و نظار دستورالعمل:

مهندسان مشاور مهاب قدس- مهندسان مشاور آوندطرح- مزدک عبائی- کامران قوامی‌فر

  

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۱۳۷۹/۵/۲۴

دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش (نشریه ۳۲۹۱۸)

بخشنامه شماره ۲۷۴۷/۵۴-۱۶۶۲/۱۰۵با موضوع دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش، به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرح‌های عمرانی و در چارچوب نظام فنی و اجرائی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ ت ه هیأت وزیران از نوع گروه دوم)

تهیه کنندگان و نظار دستورالعمل:

حسین شفیعی‌فر- احمد شفاعت - حمید رضا احراری فرد سراب - شهاب‌الدین محمدالهی - محسن حاج‌سیدجوادی - سید محمد علی لاجوردی - مهدی محزون - سید اکبر هاشمی