چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مهندسی ارزش چیست؟

تعریف انجمن بین المللی مهندسی ارزش از مهندسی ارزش

The value methodology (VM), a systematic and structured approach, improves projects, products, and processes. VM is used to analyze manufacturing products and processes, design and construction projects, and business and administrative processes. VM helps achieve balance between required functions, performance, quality, safety, and scope with the cost and other resources necessary to accomplish those requirements. The proper balance results in the maximum value for the project

  تعریف نشریه ۳۲۹۱۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مهندسی ارزش

(دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش)

مهندسی ارزش، تلاشی سازمان یافته است که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های طرح در مراحل، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری انجام می‌شود. این بررسی با استفاده از تجارب، ابتکارها و خلاقیت‌های متخصصان در جهت تحلیل کارکرد سیستم‌ها، عوامل، تجهیزات، تأسیسات، به منظور دستیابی به کارکردهای پیش بینی شده با کمترین هزینه و با حفظ و یا ارتقای کیفیت و قابلیت اطمینان و کارائی انجام می شود.

 

 تعریف نشریه شماره ۸ وزارت نفت از مهندسی ارزش

(دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحدهای مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرحهای صنعت نفت)

 

مهندسی ارزش، کاربرد سازمان یافته فنون شناخته شده‌ای است که با تحلیل کارکردها و استفاده از فکر خلاق، تحقق اهداف طرح را با کمترین هزینه دوران عمر و با حفظ و یا ارتقای کیفیت طرح، نتیجه خواهد داد.

  

تعریف محمود کریمی در کتاب بهبود بی تردید از مهندسی ارزش

 

مهندسی ارزش رویکردی است گروهی، نظام‌مند، کارکردگرا و دارای کاربرد حرفه‌ای که برای ارزیابی و بهبود ارزش یک مجصول، طراحی یک وسیله، یک سیستم و یا اجرای پروژه‌های صنعنی، عمرانی و خدماتی به کار گرفته می شود. 

 تعریف یعقوب قلی‌پور در کتاب مبانی مهندسی ارزش از مهندسی ارزش 

 مهندسی ارزش مجموعه‌ای از فنون سازمان یافته و خلاق است که در جهت تحلیل کارکردهای محصول، خدمت یا سیستم هدایت می‌شوند در حالی که هدف آنها دستیابی به کارکردها با کمترین هزینه کل، به همراه مقتضیاتی است که ارزش آنها را تشکیل می‌دهد مانند کارائی، قابلیت اعتماد، قابلیت نگهداری، ظاهر و ...

 

 

جمع‌بندی تعریف مهندسی ارزش 

 

1-     یک ابزار قدرتمند است.

2-     جهت حل مسئله  و یا تحلیل فعالیت‌های طرح به‌کار می‌رود.

3-     صرفأ موجب کاهش هزینه و یا افزایش کیفیت و کارکرد نمی‌شود. 

4-     مهندسی ارزش موجب افزایش شاخص ارزش محصول و یا خدمات می‌شود. 

5-     نظام‌مند و دارای برنامه کار است. 

6-      مهندسی ارزش می‌تواند برای افزایش ارزش یک محصول و یا خدمات به‌کار رود. 

7-     در هر یک از مراحل طراحی محصول یا پروژه می‌تواند به‌کار ‌رود.

8-     در محاسبه شاخص ارزش جمع هزینه اولیه به‌همراه هزینه طول‌عمر ملاک است.

9-     مهندسی ارزش، تحلیل ارزش و یا مدیریت ارزش با عنوان عام روش‌شناسی ارزش یا متدولوژی ارزش شناخته می‌شود.