چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/پیمانکار سازمان هستید؟

پیمانکار سازمان هستید؟

آیا شما پیمانکار پروژه های سازمان بنادر و دریانوردی هستید؟


شما می توانید با اعمال مهندسی ارزش برروی پروژه های خود موجب صرفه جویی در هزینه تمام شده پروژه گردید و ضمن حفاظت از منابع و سرمایه‌های ملی کشور، درصدی از مبلغ صرفه‌جوئی شده پروژه را به خود اختصاص دهید.


فرآیند ارائه پیشنهاد مهندسی ارزش پیمانکاران سازمان به شرح زیر است:

  • پیمانکارانی که برنامه کار مهندسی ارزش را بر روی پروژه‌های خود اعمال کرده‌اند و ضمن افزایش کارکردهای اصلی پروژه و یا ثابت نگهداشتن کارکردها، موجب کاهش هزینه اجرا شده‌اند، پیشنهاد تغییر مفهومی خود را به مشاور طرح ارایه می‌کنند، مشاور طرح نیز موظف است ظرف مدت هفت روز نسبت به بررسی پیشنهاد تغییر مفهومی اقدام نماید.
  • پس از بررسی طرح از سوی مشاور، کارگروه فرعی موظف است براساس قوانین مندرج در نشریه 290 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نسبت به ارایه نظرات خود اقدام نماید. در صورت رد پیشنهاد از سوی کارگروه فرعی، کارگروه موظف است دلایل رد پیشنهاد را اعلام نماید.
  • در صورتی که کارگروه فرعی پیشنهاد تغییر مفهومی را دارای شرایط لازم جهت بررسی دانست، نظر مساعد خود را به پیمانکار بمنظور تهیه پیشنهاد تغییر نهایی ارایه می‌کند.
  • پس از از ارایه پیشنهاد تغییر نهایی توسط پیمانکار، پیشهاد به دبیرخانه کارگروه اصلی ارسال می شود و دبیرخانه کارگروه اصلی موظف است نسبت به بررسی و تطالبق پیشنهاد پیمانکار با قوانین و ضوابط مهندسی ارزش اقدام نماید و دبیرخانه کارگروه اصلی در صورت تکمیل بودن مدارک نتیجه در کارگروه اصلی طرح می شود.
  • چنانچه کارگروه اصلی پیشنهاد تغییر مفهومی را مطابق با قوانین دانست و انجام آن را تصویب کرد نتیجه به منظور بررسی مشاور طرح به بندر اعلام می‌کند.
  • مشاور طرح موظف است ظرف مدت 21 روز نسبت به ارایه نظرات خود از طریق کارگروه فرعی به کارگروه اصلی اقدام نماید.
  • کارگروه اصلی در صورتی که با پیشنهاد تغییر نهایی پیمانکار که به رویت مشاور رسیده است موافق باشد، طرح به بندر ارایه می‌شود.
  • بندر موظف است پس از هفت روز نظر خود را در خصوص طرح فوق اعلام نماید، که در صورت قبول پیشنهاد تغییر نهایی، بمنظور محاسبه صرفه‌جویی و پرداخت پاداش به پیمانکار براساس نشریه 290 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدام می‌کند.

فرایند مطالعه ارزش در مرحله ساخت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به نظام‌نامه مهندسی ارزش سازمان رجوع کنید. دبیرخانه کارگروه مطالعات مهندسی ارزش سازمان نیز آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به شما پیمانکار محترم می‌باشد.